* * *

* * *

* * * - Басейни с овална форма * * * - Басейни с кръгла форма * * * - Басейни тип осмица * * * - Басейни Styropool * * * - Басейни от дърво * * * - Модулни басейни

* * *

* * *

* * *

оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане
Вашата
Кошница
0 продукта
за 0.00 лв

Как да избистрим водата в басейна?

„Как да избистрим водата в басейна“ е често задаван въпрос през летните месеци, когато е разгарът на сезона на ползване на басейни.

Водата в басейна е затворен кръговрат, което означава, че за да се поддържа бистра и чиста, трябва да се спазват определени правила.

Правилната циркулация на водата в басейна е от съществено значение за нейната бистрота. Застоялата вода или зоните със застояла вода са предпоставка за замърсяване и помътняване на водата в басейна.

За да се поддържа бистра водата в басейна, нейната обмяна трябва да става колкото е възможно по – бързо. Под обмяна на водата се разбира отвеждането на използваната вода от басейна към филтърната система и връщането на пречистената вода обратно в басейна.

Има два начина за обмяна на водата в басейна – вертикален и хоризонтален. При вертикалния метод пречистената вода се връща в басейна чрез дюзи на дъното на басейна. Басейните, които използват този метод на циркулация на водата се наричат „басейни с преливен улей“. При тези басейни водата прелива равномерно в преливния улей от всички краища на басейна, след което се отвежда за пречистване към филтърната система.

При хоризонталния метод пречистената вода се връща в басейна посредством дюзи, монтирани на стената на басейна. Тези дюзи създават течение, което изтласква замърсителите към монтиран на срещуположната страна преливник ( скимер). При басейните със скимер нивото на водата е на около 10 см под горния край на басейна.

Вертикалният метод е по – ефикасен за избистрянето и поддръжката на водата в басейна, но изграждането на такъв басейн е по – трудоемко и по – скъпо.

Хоризонталният метод не е толкова ефикасен за избистрянето и поддръжката на водата, но е по – достъпен от финансова гледна точка.

Друг, не по – малко важен фактор за избистрянето на водата в басейна е продължителността на работа на филтърната система. Колкото по – малко работи филтърната помпа, толкова е по – голяма вероятността от помътняване на водата. Затова препоръчваме в горещи летни дни и при ползване на басейна от повече хора филтърната система да работи постоянно, без да се спира. 

Друга причина за проблем с бистротата на водата в басейна е остарелият филтърен пълнеж.

Пясъчният филтър се нарича така, защото се пълни със специален кварцов пясък, който задържа механичните замърсители от водата в басейна. Дори и редовно да промиваме филтъра, кварцовият пясък се амортизира и след около 3 години е необходимо да се смени с нов. Ако водата, с която пълните басейна, е варовита, кварцовият пясък с времето се калцира и не е способен да задържа замърсителите. Затова, за да имате бистра вода в басейна, трябва да сменяте на 3 години, а понякога и по-рано кварцовия пясък във филтъра.

По - добра алтернатива на кварцовия пясък е стъкленият пълнеж. Той се произвежда от специално рециклирано стъкло, което улавя замърсители и бактерии с минимални размери. Друго предимство на стъкления пълнеж е, че по - рядко трябва да се промива пясъчния филтър.

Не на последно място искаме да обърнем внимание на регулярното почистване на пясъчния филтър и помпата. Ако искате да имате бистра вода в басейна, е необходимо веднъж седмично да промивате пясъчния филтър и филтъра на помпата. Пясъчният филтър задържа механичните замърсители от басейна, а филтърът на помпата задържа по – едрите частици.

Дотук засегнахме единствено тези фактори, които влияят на механичното избистряне на водата в басейна.

Не по-малко важна роля в процеса на избистряне на водата в басейна играят и химическите фактори. Липсата или предозирането на даден препарат възпрепятства избистрянето на водата в басейна.

Основна роля при поддръжката на водата в басейна играе pH. Идеалните му стойности са между 7.0 и 7.4. Ако стойностите на pH са по – ниски от референтните, металните части по басейна и техническото оборудване могат да корозират, ако стойностите са по –високи, се нарушава действието на останалите препарати.

Много често след дъжд или в много горещо време стойностите на pH имат склонността да се покачват над нормата. Това води след себе си нарушаване на дезинфекцията на водата и тя помътнява. За да се избистри водата в басейна, трябва да се добави препарат pH – минус, който смъква стойностите до нормата. Затова е необходимо минимум веднъж седмично, а при интензивно ползване на басейна и по-често, да се измерва pH и ако трябва да се регулира.Има няколко начина за измерване стойностите на pH. Като най – достъпен и надежден се е доказал таблетковият тестер.

Ако pH e в норма и въпреки това водата в басейна не е бистра, тогава най – вероятно в нея се намират много фини частици, които не могат да бъдат уловени от филтъра. В този случай на помощ идва коагулантът. Това е препарат, който уедрява малките частици така, че филтърът да ги задържи. Бихме препоръчали бавноразтворим коагулант на таблетки, който действа в продължение на няколко дни.

Като обобщение, на въпроса „Как да избистрим водата в басейна“ бихме отговорили по следния начин:

За да избистрим водата в басейна трябва да вземем под внимание механичното и химично пречистване на водата.

Още в процеса на изграждане на басейна основните компоненти на филтрацията трябва да се разположат така, че да осигурят правилна циркулация на водата, без да има предпоставки за образуване на застояла вода.

При механичното пречистване трябва да осигурим достатъчно време работа на филтърната система, а понякога и да я оставим да работи постоянно.

Регулярно да промиваме пясъчния филтър и да почистваме предфилтъра на помпата.

На всеки три години да сменяме кварцовия пясък на филтъра с нов.

Веднъж седмично да проверяваме стойностите на pH и, ако трябва, да ги коригираме.

Ако въпреки това водата все още не се избистря, да използваме коагулант ( флокулант), който уедрява най-фините частици за да бъдат „уловени“ от пясъчния филтър.