* * *

* * *

* * * - Басейни с овална форма * * * - Басейни с кръгла форма * * * - Басейни тип осмица * * * - Басейни Styropool * * * - Басейни от дърво * * * - Модулни басейни

* * *

* * *

* * *

оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане
Вашата
Кошница
0 продукта
за 0.00 лв

Как да поддържаме водата в басейна?

Поддръжката на водата в басейна е изключително важна, защото от нея зависи здравето на хората, които се къпят в него.

Водата в басейна се намира в затворен кръговрат и допълването на прясна вода става само след промивка на пясъчния филтър или вследствие на изпаренията. Повечето вода в басейна не се подменя месеци наред, затова трябва да обърнем сериозно внимание на правилната поддръжка.

В обществените басейни поддръжката на водата се извършва чрез автоматични контролиращи и дозиращи системи. При частните басейни собственикът носи отговорността за поддържането на водата чиста и годна за къпане.

Поддръжката на водата в басейна се разделя на три части:

  1. Механична поддръжка ( филтрация, циркулация)
  2. Поддръжка с препарати ( дезинфекция, корекция стойностите на PH)
  3. Допълнителни процедури ( използване на коагуланти ( флокуланти), предотвратяване образуването на водорасли)

Предпоставка за безупречна поддръжка на водата в басейна е добрата филтрация и циркулация, защото без тях поддръжката с препарати е безсмислена.

Също така трябва да знаете, че дори и да изглежда бистра водата, тя не е биологично чиста и трябва да се третира с препарати за дезинфекция. Чрез поддръжката с химикали ние създаваме предпоставка за „здрава“ вода.

От правилната стойност на PH зависи химичната поддръжка на водата в басейна. PH създава предпоставка за безпогрешното действие на използваните препарати и съответно ако pH не е в допустимите норми, останалите препарати престават да действат.

Ето един пример с използването на хлор, който е един от най – разпространените дезинфектанти: Ако стойността на pH е 6, ефективността на хлорните препарати е максимум 92%. Ако стойността на pH е 8, ефективността на хлорните препарати намалява на 25%.

pH трябва постоянно да се контролира, защото тя може да се промени много бързо, например след дъжд или вследствие на продължителни горещини.

Оптималните стойности на pH трябва да са между 7.0 и 7.4.

След като сме се уверили, че стойността на pH e в допустимите граници, можем да третираме водата в басейна с дезинфектанти.

Най – разпространените дезинфициращи препарати са хлор, бром, активен кислород.

Хлорът е универсален и изпитан дезинфектант, който се среща във формата на таблети, гранули или в течно състояние. Течният хлор се използва при автоматизираните дозиращи системи. Също така хлорът може да бъде „бързоразтворим“, който се използва за шокиращо третиране на водата в басейна вследствие на помътняване или на зеленясване или „бавноразтворим“, когато се използва с поддържащо действие.

Имайте предвид, че хлорът има свойството да се свързва с отпадни продукти като урина, вследствие на което се образуват хлорамини. Те са причината за неприятния мирис на хлор около басейна. В този случай трябва да се добави известно количество прясна вода и да се направи шоково хлориране на водата.

Бромът се използва за дезинфекция на джакузита и на басейни, където се поддържа постоянно висока температура на водата. Причината за това е, че вследствие на високата температура се повишава и стойността на pH (киселинността), а бромът не губи ефективността си при високи стойности на киселинността както се наблюдава при хлорните препарати.

Дезинфекцията чрез активен кислород е също толкова популярна колкото и тази с хлор. Разликата е, че активният кислород щади човешката кожа и няма мирис. Недостатък на дезинфекцията с активен кислород е, че не се образува остатъчно количество във водата, което да действа дезинфициращо по – дълго време, а за кратко време се изпарява във въздуха.

Затова басейн, който се поддържа с активен кислород, изисква повече внимание.

Забележка: Преминаването от дезинфекция с активен кислород на дезинфекция с хлор и обратно е напълно безпроблемно.  Такава смяна от активен кислород към хлор е възможна когато ще отсъствате по – дълго време. Тогава може да третирате водата в басейна с бавноразтворим продукт на хлорна основа и след като се върнете да преминете отново на активен кислород.

За бистрата вода в басейна се грижат флокулантите ( коагулантите). Те уедряват по – малките частици във водата за да може пясъчният филтър да ги поеме и филтрира.

Като обобщение може да се каже, че поддръжката на водата в басейна е комплексен процес, на който трябва да се обърне внимание още при проектирането на басейна.

Ето някои точки, които трябва да се вземат под внимание:

  • Вида на дезинфекция – с хлор или без хлор
  • С каква вода ще се пълни басейна – съветваме ви да не използвате вода от кладенец, защото в нея се съдържат метали, които ще оцветят водата в басейна в черен или кафяв цвят. Също така водата от кладенец е варовита, което може да доведе до наслагване на варовик по тръбната и филтърна системи, а също и по облицовката на басейна. Отстраняването му е доста трудоемко.
  • Предвиждане на достатъчно пространство в техническото помещение.